KTK Københavns Tale Klinik - "Sig det med ord"
Velkommen til Tale Klinikken

Tale- og sproglige vanskeligheder er et usynligt handicap. Børn, der ikke udvikler deres sprog i en tidlig alder, er i risiko for at få læsevanskeligheder og andre indlæringsvanskeligheder i skolen og problemer senere i livet.
 
De kan blive tavse og socialt afsondrede eller udadreagerende.
 
En forsinket sproglig udvikling er hæmmende for hele barnets udvikling.
Det er ikke altid, tale-sproglige vanskeligheder kan høres! Nogen gange er det barnets impressive sprog, der er ramt, så det ikke "forstår" ordene på samme måde som andre børn. Og det er vigtigt, at sådanne vanskeligheder opdages og behandles i tide!
 
KTK Københavns Tale Klinik er en privat praksis, der kan tilbyde både undersøgelse af barnets tidlige sprog og give taleundervisning, hvis det er påkrævet.
Hvis de sproglige vanskeligheder følger barnet op i skolealderen og giver læsevanskeligheder kan KTK også give specialundervisning i læsning.
 
 
 
Hjemmeside drevet af  Vistaprint